Treball amb la comunitat

Una col·laboració entre ajuntament de palma i Espiral

Projecte d'Intervenció Comunitària


El mes de novembre del 2020 es va iniciar el
Projecte d’Intervenció Comunitària a diferents barris de Palma entre l’Àrea de Benestar Social i una entitat representativa/ arrelada al territori. En el cas de la zona de litoral, el Conveni Singular va ser signat amb Espiral. Per tant, actualment la tasca comunitària es du a terme de forma conjunta entre el CMSSCB Litoral de Llevant i Espiral. Prioritzant la intervenció en els barris del Coll, Molinar i Arenal.

Els objectius del P.I.C. són:

– Consolidar l’acció comunitària als Serveis Socials.

– Incrementar la participació activa de la població i entitats en els processos comunitaris.

– Augmentar el coneixement de la ciutadania dels programes i iniciatives que es fan als barris.

– Augmentar les sinergies i metodologia comuna de les entitats i administracions.

El Projecte d’intervenció comunitària té la finalitat de fomentar la recerca de solucions a dificultats socials que hi ha a un territori concret. Una recerca que es fa des de la participació i implicació dels professionals de serveis socials, tècnics d’altres serveis, veïnats i entitats. La finalitat de la intervenció comunitària és, per tant, aplicar els canvis necessaris per a millorar la comunitat o barri

cartells d'activitats comunitàries

Xarxes Socials comunitàries

@esmolinarenxarxa

@escollenganxa

@sarenalesmou

es-molinar-en-xarxa
es-coll-enganxa
sarenal-es-mou

DIAGNÒSTICS comunitaris

L’any 2021 vàrem realitzar els diagnòstics de les barriades del litoral de Palma a on podem observar característiques socials, demogràfiques, culturals de les persones que hi conviuen.

Molinar

Coll de'n rabassa

Arenal

Obert al barri

El programa de Obert al barri es una actividad que organizamos todos los viernes, de 16:30 a 18:30h, en parques y plazas del Districte de Platja de Palma i Pla de Sant Jordi (Molinar, Coll d’en Rabassa, Ca’n Pastilla, Son Ferriol, s’Arenal i Sant Jordi). El objetivo de este programa es aprovechar los espacios públicos para que lxs niñxs de la barriada jueguen al aire libre con el acompañamiento de unx técnicx de la entitat. Después de dos años inactivo, a causa de las restricciones por la pandemia, hemos recuperado Obert al barri con la colaboración del projecte d’intervenció comunitària con el Ajuntament de Palma.

UN ESPAI DE TREBALL

FORMACIÓ

Taula per la convivència de s'Arenal

És un espai de treball en xarxa que va néixer amb l’objectiu de donar una resposta als nous reptes, necessitats, situacions de dificultats i problemàtiques de la població del barri de s’Arenal de Palma i de Llucmajor. ​Amb els anys ha convertit en un grup clau en el territori a l’hora de promoure diferents iniciatives comunitàries d’àmbit social, cultural, educatives, de salut… que tenen com a objectiu final la millora de la qualitat de vida de totes les persones de la barriada.