sobre nosaltres

història

Missió, visió, valors

MISSIÓ: Som una organització social que, treballant en xarxa i des d’una perspectiva comunitària i de gènere, volem millorar la realitat de la infància, la joventut i les seves famílies, evitant situacions de risc i d’exclusió mitjançant programes i serveis inclusius i oberts de foment de l’ocupació, d’inserció laboral, d’oci i temps lliure educatiu i inclusiu, i de suport familiar. A més, també treballam per a enfortir el voluntariat i el teixit associatiu com a eina de participació i transformació social.

VISIÓ: A partir de la nostra essència i treballant en equip i en xarxa, l’any 2025 volem continuar sent coneguts i reconeguts a les nostres barriades, aprofundint en la igualtat d’oportunitats de les persones a qui acompanyam i millorant la nostra resposta a nous reptes.

VALORS: Creim fermament en la solidaritat i en la cooperació entre persones i organitzacions en la recerca d’una cohesió i justícia social que permeti millorar la situació de les persones que atenem amb igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis que oferim i equitat en l’assignació de suports i recursos. I ho feim des de la lleialtat cap elles, amb tota la professionalitat i vocació possibles, amb una gestió eficient que permeti la sostenibilitat dels nostres programes.

La nostra política de qualitat té una doble dimensió: la millora contínua de cada un dels nostres serveis i activitats, contant amb la participació de tothom, i centrant l’interès en els resultats i les millores que les nostres activitats tenen sobre les persones ateses.

FOTON OBERT ESTIU COLL

"TREBALLAM PER MILLORAR LA REALITAT DELS INFANTS, JOVES I LES SEVES FAMÍLIES EVITANT SITUACIONS DE RISC I D'EXCLUSIÓ SOCIAL"

òrgans de govern

junta directiva

Presidenta
Secretària
Tresorer

Titulada en Grau d’Infermeria. Experiència en el lleure com a participant, monitora, directora i voluntària d’activitats. Trajectòria al programa Obert des del seu inici, fins a 2021 com a referent. Miembro de la Comisión Ejecutiva PLAVIB y miembro Comisión Autonómica Salud Pública.

Llicenciada en psicologia i especialitzada en Adolescents i Sexologia, té un postgrau en Prevenció de riscos en Adolescents i un màster en Sexologia Clínica. Ha estat vinculada durant molt anys a les activitats de lleure educatiu a Espiral.

 

Advocat. Doble titulació de grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses. Màster en Accés a l’exercici de l’advocacia. Director de temps lliure, ha coordinat Obert a l’Estiu en el Coll d’en Rabassa durant anys.

Llicenciada en ciències de l’activitat física i de l’esport, és professora de secundària. Treballa a un IES, en els cicles d’activitats físiques.

 

Direcció de centres especials de treball. Experiència en gerència de cooperatives socials i com a preparador laboral i educador social. Des dels inicis d’Espiral ha format part com a monitor i coordinador. Ha estat 20 anys en el MEGM.

Tècnica especialista en Jardí d’infància. Diplomada en magisteri d’educació infantil.

 

Equip de direcció

Directora programes infància i família i comunitari
Directora de persones i de programes d'ocupació

Llicenciat en dret i especialista universitari en gestió entitats no lucratives. Vinculat al món associatiu i el voluntariat. Responsable de l’àrea tècnica (gestió, qualitat, finançament) i de lleure educatiu.

Diplomada en Educació Social i Llicenciada en Psicopedagogia. Vinculada al món associatiu i el voluntariat. Lidera els programes d’atenció a infància i família i els programes de treball amb la comunitat. És la persona referent del programa CaixaProinfància a Espiral.

Diplomada en Relacions Laborals. Vinculada al món associatiu i el voluntariat. Lidera l’àrea de gestió de persones i els programes de formació i ocupació. És la persona referent del programa Incorpora a Espiral.

Aquí pots trobar totes les memòries anuals de l'entitat

Transparència

darrera
Auditoria econòmica
Memòria
2022
Memòria
2021
MEMÒRIA
2020
Memòria
2019
Memòria
2018
MEMòria
2017
memòria
2015
Memòria
2014
MEMòria
2013
memòria
2012
memòria
2011