Formació i Ocupació

FORO LOGO

El programa FORO és el servei de formació, orientació e intermediació laboral d’Espiral. Recull diferents accions orientades a millorar l’ocupabilitat de les persones en situacions de vulnerabilitat, tot i que és un programa obert a qualsevol persona en situació de recerca de feina. 

El programa inclou varies línies d’actuació: orientació, formació, inserció i intermediació.  

Realitzam accions d’orientació laboral i recerca activa de feina tant a nivell grupal com individual. Treballam estratègies i competències transversals per tal d’optimitzar els itineraris personals i arribar a la inserció final. De la mateixa manera, duim a terme tallers prelaborals per entrenar aspectes com: habilitats socials, motivació cap al procés de recerca, defensa del currículum i entrevista de feina. 

Duim a terme diferents tipus de formacions per millorar la capacitació professional de les persones que atenem tenint en compte la nostra zona d’influència directa i el teixit empresarial, principalment, del sector de l’hoteleria i la restauració. Les accions formatives solen ser les següents, amb petits ajustaments per cobrir les necessitats que detectam: 

  • Operacions bàsiques de cuina. 
  • Operacions bàsiques de neteja. 
  • Perfil polivalent d’ajudant de cuina i sala. 
  • Perfil polivalent de neteja i cambrera de pisos.

De la mateixa manera, assessoram a les persones que atenem per fer formacions externes a Espiral. 

Amb la intermediació/inserció laboral, realitzam una intensa tasca de prospecció i establiment de vincles amb teixit empresarial de la nostra zona/àrea d’influència per aconseguir llocs de feina de qualitat i estables. Analitzam les ofertes i els perfils professionals amb profunditat per proposar els candidats més idonis per arribar a una inserció exitosa. 

Des de 2019, formam part del programa Incorpora, de Fundació “la Caixa”. 

FORO duu a terme un intens treball en xarxa amb els centres CMSS i altres entitats del tercer sector. 

Els nostres punts d’atenció estan ubicats a l’Espai Comunitari Litoral de Llevant (Molinar), Centre Municipal Serveis Socials de s’Arenal de Palma i CMSS Arenal de Llucmajor. 

Equip Foro

Directora del programa FORO
Tècnica d'intermediació
Tècnic d'orientació

Diplomada en Relacions Laborals. Coordina programes de gestió d’equipaments sociocultural i els Serveis d’Informació i Orientació de FÒRUM. Responsable d’RR.HH.

Graduada en Educació Social. Màster en Gestió de Recursos Humans. Tècnica d’intermediació laboral. Especialista en entrevista per competències.

Graduat en Treball Social. Tècnic d’orientació laboral. Treballa amb suport en la cerca d’ocupació. Realitza accions d’orientació formativa-laboral en el programa.

DERIVACIONs

treball en xarxa - Espiral

DARRERA FORMAciÓ

Curs en perfil d'ajudant de sala i bar amb alemany

Part teòrica del 19 de novembre al 27 de març. 130 hores teòriques i 80 hores de pràctiques a RIU Hotels.

Les classes s’imparteixen a l’Espai Comunitari Litoral de Llevant (Carrer Golf de Biscaia 5, Molinar).

Contacte i inscripcions en el telèfon 682 265 269 i al correu electrònic aina.canto@espiralonline.org

¡CURS GRATUÏT!

CURSO FORO SALA Y BAR

fundació la caixa

FORMACIÓ

programa incorpora

Espiral fa part de la Xarxa Incorpora Illes Balears des de l’any 2019, i permet tancar el cicle del programa FORO mitjançant un potent servei d’intermediació laboral de les persones que atenem, fent de nexes entre les necessitats de les empreses amb qui treballam i les persones que atenem.

finançadors del programa:

Loogo-espiral_fons transparent_2cm
Xarxes Socials

ODS AMB ELS QUE ENS ALINEAM:

Copyright © 2022 ESPIRAL SERVEIS DE JOVENTUT