Formació i Ocupació

FORO LOGO

El programa FORO és el servei de formació, orientació e intermediació laboral d’Espiral. Recull diferents accions orientades a millorar l’ocupabilitat de les persones en situacions de vulnerabilitat, tot i que és un programa obert a qualsevol persona en situació de recerca de feina. 

El programa inclou varies línies d’actuació: orientació, formació, inserció i intermediació.  

Realitzam accions d’orientació laboral i recerca activa de feina tant a nivell grupal com individual. Treballam estratègies i competències transversals per tal d’optimitzar els itineraris personals i arribar a la inserció final. De la mateixa manera, duim a terme tallers prelaborals per entrenar aspectes com: habilitats socials, motivació cap al procés de recerca, defensa del currículum i entrevista de feina. 

Duim a terme diferents tipus de formacions per millorar la capacitació professional de les persones que atenem tenint en compte la nostra zona d’influència directa i el teixit empresarial, principalment, del sector de l’hoteleria i la restauració. Les accions formatives solen ser les següents, amb petits ajustaments per cobrir les necessitats que detectam: 

  • Operacions bàsiques de cuina. 
  • Operacions bàsiques de neteja. 
  • Perfil polivalent d’ajudant de cuina i sala. 
  • Perfil polivalent de neteja i cambrera de pisos.

De la mateixa manera, assessoram a les persones que atenem per fer formacions externes a Espiral. 

Amb la intermediació/inserció laboral, realitzam una intensa tasca de prospecció i establiment de vincles amb teixit empresarial de la nostra zona/àrea d’influència per aconseguir llocs de feina de qualitat i estables. Analitzam les ofertes i els perfils professionals amb profunditat per proposar els candidats més idonis per arribar a una inserció exitosa. 

Des de 2019, formam part del programa Incorpora, de Fundació “la Caixa”. 

FORO duu a terme un intens treball en xarxa amb els centres CMSS i altres entitats del tercer sector. 

Els nostres punts d’atenció estan ubicats a l’Espai Comunitari Litoral de Llevant (Molinar), Centre Municipal Serveis Socials de s’Arenal de Palma i CMSS Arenal de Llucmajor. 

Equip Foro

Directora del programa FORO
Tècnica d'intermediació
Tècnica d'orientació

Diplomada en Relacions Laborals. Coordina programes de gestió d’equipaments sociocultural i els Serveis d’Informació i Orientació de FÒRUM. Responsable d’RR.HH.

Graduada en Educació Social. Màster en Gestió de Recursos Humans. Tècnica d’intermediació laboral. Especialista en entrevista per competències.

Tècnica d’orientació laboral. Treballa amb suport en la cerca d’ocupació. Realitza accions d’orientació formativa-laboral en el programa.

DERIVACIONs

IMG_4327

DARRER curs

formació Polivalent d'ajudant de cuina i sala amb idioma anglès

Part teòrica del 10 d’abril al 17 de maig. 135 hores teòriques i 25 hores de pràctiques no laborables a empreses.

Les classes s’imparteixen a Fundació Sa Nostra (Carrer de Can Tàpera 5, Cala Major).

Contacte i inscripcions en el telèfon 682 265 269 i al correu electrònic aina.canto@espiralonline.org

¡CURS GRATUÏT!

Curso FORO Can Tapera

fundació la caixa

FORMACIÓ

programa incorpora

Espiral fa part de la Xarxa Incorpora Illes Balears des de l’any 2019, i permet tancar el cicle del programa FORO mitjançant un potent servei d’intermediació laboral de les persones que atenem, fent de nexes entre les necessitats de les empreses amb qui treballam i les persones que atenem.

finançadors del programa:

Espiral desenvolupa una activitat de foment de l'ocupació subvencionada pel soib i cofinançada pel fons social europeus plus (FSE+) QUE s'emmarca dins l'eix 1 i ha de contribuir a l'objectiu específic a: "millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació, i en particular dels joves, els aturats de llarga durada i els grups desfavorits, les persones inactives, promovent l'ocupació per compte propi i l'economia social".
1280px-Logotipo_del_Ministerio_de_Igualdad.svg
Ministerio-de-Trabajo-SEPE
Loogo-espiral_fons transparent_2cm
Xarxes Socials

ODS AMB ELS QUE ENS ALINEAM:

Copyright © 2022 ESPIRAL SERVEIS DE JOVENTUT