El programa FORO és el servei de formació i orientació laboral d'Espiral. Recull diferents accions orientades a millorar l'ocupabilitat de les persones en situacions de vulnerabilitat, tot i que és un programa obert a qualsevol persona en situació de recerca de feina.


FORO duu a terme un intens treball en xarxa amb els

centres CMSS i altres entitats del tercer sector.

El programa d'ocupació es divideix en tres línies d'actuació:


Per una banda, el projecte de formació treballam amb tres tipus de formacions orientades a la capacitació professional de les persones que atenem tenint en compte la nostra zona d'influència directa i el teixit empresarial, principalment, del sector de l'hoteleria i la restauració:

  1. Operacions bàsiques de cuina.
  2. Operacions bàsiques de neteja.
  3. TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) orientades a la recerca activa de feina.

De la mateixa manera duim a terme assessorament dirigit a formacions externes a la nostra entitat.

D'altra banda, tenim el projecte d'orientació: duim a terme accions d'orientació laboral i recerca activa de feina tant a nivell grupal com individual. Treballam estratègies i competències transversals per tal d'optimitzar els itineraris personals i arribar a la inserció final. De la mateixa manera, duim a terme tallers prelaborals per entrenar aspectes com: habilitats socials, motivació cap al procés de recerca, defensa del currículum i entrevista de feina.

I també tenim el projecte d'intermediació: realitzam una intensa tasca de prospecció i establiment de vincles amb teixit empresarial de la nostra zona/àrea d'influència per aconseguir llocs de feina de qualitat i estables. Analitzam les ofertes i els perfils professionals amb profunditat per proposar els candidats més idonis per arribar a una inserció exitosa.

Des de 2019, formam part del programa Incorpora d'Obra Social "la Caixa". Els nostres punts d'atenció estan ubicats a l'Espai Comunitari Litoral de Llevant (Molinar), Centre Municipal Serveis Socials Coll d'en Rabassa, CMSS Arenal de Palma i CMSS Arenal de Llucmajor.

EQUIP FORO

Lucía Vicente

Coordinadora de FORO

Diplomada en Relacions Laborals. Coordina programes de gestió d’equipaments sociocultural i és la responsable dels Serveis d'Informació i Orientació de FORO. Responsable de RR.HH.

Aina Cantó

Orientadora laboral

Graduada en Educació Social. Màster en Gestió

de Recursos Humans. Tècnica de intermediació laboral. Especialista en entrevista per compètencies.

Juan Calero

Orientador laboral

Graduat en Treball Social.

Tècnic d’orientació laboral. Treball amb suport en la recerca de feina. Duu a terme accions d'orientació formativa-laboral al programa FORO.

CURSOS

INCORPORA

Curso de operaciones básicas de cocina y sala

Del 13 de febrero al 4 de abril en el Espai Comunitari Litoral de Llevant (c/Golf de Biscaia 5).

De 9 a 14h, de lunes a viernes y prácticas en empresas una vez finalizadas las 170 horas teóricas.


INCORPORA

Curso de polivalente de limpieza, espacios y camarera de pisos

Del 13 de febrero al 4 de abril en el Espai Comunitari Litoral de Llevant (c/Golf de Biscaia 5).

De 9 a 14h, de lunes a viernes y prácticas en empresas una vez finalizadas las 170 horas teóricas.

FUNDACIÓ "LA CAIXA"

PROGRAMA

INCORPORA

Ajudem les persones en risc d’exclusió social a accedir a una feina d’acord amb les seves aptituds i les seves motivacions, ja sigui en una empresa o bé emprenent un negoci propi.

Derivacions

Pitja el botó per accedir en el registre de derivacions.

Amb el suport de:

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com