Aquest formulari permet inscriure't a l'ESPAI OBERT COLL.

*Per marcar distintes opcions als camps multiselecció heu de mantenir pitjat la tecla "ctrl"

Informació del teu infant

* *
* *
* *
* *
*
* *

Al·lèrgies

*

Tipus de dieta

Medicació

*

Observacions

Apartat Legal

* *
*
*

TIPUS DE PARTICIPACIÓ

Dies puntuals: esporàdics, sense repetició. Ex: Necessit que el meu fill quedi el proper 4 i 5 de Novembre de manera puntual a l'Espai Obert.
Dies periòdics: es repeteixen cada setmana durant tot el mes. Ex: Durant el curs necessit que tots els dilluns i els dimarts assisteixi a l'Espai Obert
*
*

Respon tan sols si has marcat la opció "dies puntuals"

Respon tan sols si has marcat l'opció "dies periòdics"

*
*

Altres Observacions

AJUDES

NOTA: En el cas de marcar la opció "si" no garanteix que quedi concedida i quedarà pendent d'estudi
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com