LA DERIVACIó o inscripció s'ha realitzat correctament

 

La vostra sol·licitud la derivació de la persona al programa FORO o inscripció del vostre infant al programa OBERT ha estat realitzada satisfactòriament.

Gràcies per la confiança dispositada en l’atenció del nostre equip tècnic i en el programa FORO i programa OBERT.