Servei d’assessorament

 

 

Servei que consisteix en posar a disposició de les associacions de les illes un servei d’assessoria continua en temes jurídics, fiscals, comptables, laborals, de gestió de projectes d’educació en el lleure, promoció i educació per a la salut, preservació i millora el medi ambient, promoció de la participació social, aspectes relacionats amb igualtat i no discriminació, plans d'igualtat, etc., a les entitats que ho sol·liciten.

Les consultes es poden realitzar tant via telefònica com via correu electrònic. Per tal de donar resposta a les diferents consultes que es van plantejant el responsable del programa disposa de formació especifica en la gestió d’ESAL i de tot un seguit de manuals de consulta.

OBJECTIUS:

- Donar a conèixer les diferents obligacions jurídiques de les entitats no lucratives.

- Trencar falses creences sobre el funcionament i les obligacions de les entitats no lucratives a nivell fiscal, comptable, laboral, etc.

- Donar suport a les entitats sense afany de lucre, promovent l’associacionisme i la participació social com a eines de transformació.

http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/09/CCULTURA_DGEJ-05-225x175.png