FORO

http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0271-600x400.jpg

El programa FORO te dues accions clarament diferenciades però que al mateix temps funcionen de forma coordinada.

 Per una banda hi trobam tota la línia del projecte de formació on es contemplen tres tipus d’accions:

  1. Accions formatives i de desenvolupament de capacitats per tal de dinamitzar activitats pròpies del món del lleure i l’animació vinculades al món de l’oci educatiu i l’animació com a jaciment d’ocupació. Pretenem que sigui un espai on els joves, amb l’ajuda dels professionals que treballaran en ell, assumeixin capacitats bàsiques per tal de poder desenvolupar activitats pròpies del món de lleure i l’animació turística com a jaciment d’ocupació.
  2. Accions encaminades a aconseguir el retorn al sistema educatiu.
  3. Accions d’anivellació per a poder accedir a cursos de formació professional.

L’altra línia que hi trobam és tot el projecte d’orientació i inserció laboral on es contemplen  dos tipus d’acció:

  1. Sessions d’orientació laboral individuals
  2. Sessions d’orientació laboral grupals

En el cas del projecte d’orientació i inserció laboral vol ser un espai dinàmic i participatiu on es dona l’oportunitat als participants de descobrir les seves capacitats per tal d’arribar a un auto diagnòstic envers a la seva “ocupabilitat”.

Amb el suport de:

http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/09/IMAS-4-color-400x122.jpg
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/09/logo-benestar-i-drets-socials-p647-400x60.png
http://espiralonline.org/wp-content/uploads/2017/09/Logo-Cons-Serveis-Socials-i-Coop-125x100.png