Projecte d'Intervenció Comunitària

El mes de novembre del 2020 es va iniciar el Projecte d’Intervenció Comunitària a diferents barris de Palma entre l’Àrea de Benestar Social i una entitat representativa/ arrelada al territori. En el cas de la zona de litoral, el Conveni Singular va ser signat amb Espiral. Per tant, actualment la tasca comunitària es du a terme de forma conjunta entre el CMSSCB Litoral de Llevant i Espiral. Prioritzant la intervenció en els barris del Coll, Molinar i Arenal.


Els objectius del P.I.C. són:

-Consolidar l’acció comunitària als Serveis Socials.

Incrementar la participació activa de la població i entitats en els processos comunitaris.

Augmentar el coneixement de la ciutadania dels programes i iniciatives que es fan als barris.

-Augmentar les sinergies i metodologia comuna de les entitats i administracions.


El Projecte d’intervenció comunitària té la finalitat de fomentar la recerca de solucions a dificultats socials que hi ha a un territori concret. Una recerca que es fa des de la participació i implicació dels professionals de serveis socials, tècnics d’altres serveis, veïnats i entitats. La finalitat de la intervenció comunitària són, per tant, els canvis necessaris per a millorar la comunitat o barri

OBERT AL BARRI

El programa d'Obert al barri és una activitat que organitzem tots els divendres, de 16:30 a 18:30h, a parcs i places del Districte de Platja de Palma i Pla de Sant Jordi (Molinar, Coll d'en Rabassa, Ca'n Pastilla, Son Ferriol, s'Arenal i Sant Jordi). L'objectiu d'aquest programa és aprofitar els espais públics perquè els infants de la barriada juguin a l'aire lliure amb l'acompanyament d'un tècnic/a de l'entitat. Després de dos anys inactiu, per mor de la pandèmia, hem recuperat Obert al barri amb la col·laboració del projecte d'intervenció comunitària amb l'Ajuntament de Palma.

PATIS OBERTS

És un servei que dinamitzem en el CEIP Els Tamarells, els dilluns i dijous, de 16:30 a 18:30h per a infants de 12 a 17 anys. Cada mes canviem la programació per oferir les propostes lúdiques amb l'acompanyament i dinamització del nostre equip tècnic. Aquestes activitats són amb la col·laboració del Projecte d'Intervenció Comunitària amb l'Ajuntament de Palma, Fundació "la Caixa", Conselleria d'Afers Socials del goib i el 0'7% d'IRPF Social.

Taula per la convivència de s'Arenal

És un espai de treball en xarxa que va nèixer amb l'objetiu de donar resposta a nous reptes, necessitats, situacions de dificultats i problemàtiques de la població del barri de s’Arenal de Palma i de Llucmajor. ​Amb els anys s'ha convertit en un grup clau en el territori a l'ahora de promoure diferents iniciatives comunitàries de l'àmbit social, cultural, educatives, de salut… que tenen com objetiu final la millora de la qualitat de vida de totes les persones de la barriada.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com