ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

És un espai que aglutina projectes i serveis dirigits a infants, joves i les seves famílies. OBERT és un programa inclusiu amb infants i famílies de perfil variat i que necessiten suport, sigui per motius de vulnerabilitat o exclusió social, per motius de conciliació de vida laboral i familiar, manca de família extensa o necessitats de suport escolar. Els objectius d'Obert (al Molinar, Coll d'en Rabassa i s'Arenal) són:

1) Donar una resposta integral a les necessitats de suport, educatives i d'oci dels infants i les seves famílies.

2) Afavorir una conciliació real de la vida laboral i familiar.

3) La igualtat d'oportunitats i prevenir situacions de risc social.

En l'actualitat estan en funcionament amb els serveis prevists al seu inici (2008). De manera paral·lela i transversal, s’ofereix un suport constant a les famílies. A partir de les necessitats i demandes detectades, aquest suport es pot traduir en ‘tallers familiars de suport i acompanyament’, amb continguts i sessions estructurades.

Espai lúdic per infants i joves a on desenvolupen habilitats socials mitjançant el joc. Es fa al CEIP Coll d'en Rabassa – Guillem Lladó Coll, en horari de 15:30 a 18:30h, de dilluns a divendres per infants de 3 a 12 anys (hi ha dues franges horàries pels participants 15:30 a 17 i de 17 a 18:30h i la possibilitat de participar amb l'horari complet). Des de l’any 2015, Obert també ofereix alternatives educatives durant els dies no lectius. Durant aquest període, l’horari passa als matins (ludoteca de Nadal i Pasqua i Obert a l’Estiu). *Aquest curs, per mantenir el grup bombolla dels infants, no es poden apuntar dies puntuals.


Suport a l'estudi a primària: els deures, l'examen, lectura, càlcul mental… amb l'objectiu de promoure actituds que evitin el fracàs i l'abandonament escolar. Els grups són reduïts, màxim 8 infants, i s’organitzen en grups de 2h setmanals i en grups de 4h setmanals molt més intensius.


Suport a l'estudi a secundària: Tècniques d'estudi, preparació d'exàmens, realització de tasques i deures… De dilluns a dijous, a l'Espai Comunitari Litoral de Llevant (carrer Golf de Biscaia 5). *Els grups son reduïts, de 8 joves, organitzats en sessions d'una hora i mitja.


INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS: amb cita prèvia a les oficines (tlf: 971 494 494) o mitjançant el telèfon/whatsApp 692 61 00 76 i na Carmen Martínez, referent del servei, t'explica el que necessites saber.

Espai lúdic per infants i joves a on desenvolupen habilitats socials mitjançant el joc a el CEIP Es Molinar. Horari de 15:30 a 18:30h, de dilluns a divendres (hi ha dues franges horàries pels participants 15:30 a 17 i de 17 a 18:30h i la possibilitat de participar amb l'horari complet). Per a infants de 3 a 12 anys amb necessitat de conciliació laboral-familiar. *Aquest curs, per mantenir el grup bimbolla dels infants, no es poden apuntar dies puntuals.


A l’any 2017 vam posat en marxa Obert al Molinar. El servei de moment no ofereix alternatives educatives durant els dies no lectius.


Suport a l'estudi: subjecte a demanda en funció de les necessitats. Grups reduits amb un màxim de 8 infants. Aquest servei també es realitza a l'Espai Comunitari Litoral de Llevant.


INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS: amb cita prèvia a les oficines (tlf: 971 494 494) i/o al telèfon/whatsApp 692 61 00 76 i na Carmen Martínez, referent del servei, t'explica tot el que necessites saber.


Suport a l'estudi a primària: els deures, l'examen, lectura, càlcul mental… amb l'objectiu de promoure actituds que evitin el fracàs i l'abandonament escolar. Els grups són reduïts, màxim 8 infants, i s’organitzen en grups de 2h setmanals i en grups de 4h setmanals molt més intensius.


Suport a l'estudi a secundària: Tècniques d'estudi, preparació d'exàmens, realització de tasques i deures… De dilluns a dijous, a l'Espai Comunitari Litoral de Llevant (carrer Golf de Biscaia 5). *Els grups son reduïts, de 8 joves, organitzats en sessions d'una hora i mitja.

Espai OBERT a s'Arenal

Obert a s'Arenal és un servei que es va posar en marxa l'any 2013. Aquest programa ofereix un atenció a la infància i un suport a l'estudi al CEIP Els Tamarells. Les activitats es desenvolupen de dilluns a divendres de 15:30 a 18:30h. Aquesta acció està orientada a poder oferir diverses eines per ajudar a les famílies a conciliar la vida laboral i familiar.


Dins aquest marc, es treballa amb el territori per continuar desenvolupant tasques d'integració a la comunitat per part de tota la barriada. Durant els mesos de juliol i agost, les activitats passen a l'horari de matins. En aquest període, el programa està dirigit a totes les famílies que ho necessitin.


Suport a l'estudi: de dilluns a dijous, una hora diària inclosa dins les activitats de la ludoteca a partir de 1r de Primària a partir d'octubre.


INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS: amb cita prèvia a les oficines (tlf: 971 494 494) o mitjançant el telèfon/whatsApp 687 23 04 05 i en Miquel Estarellas, referent del servei, t'explica tot el que necessites saber.

Cibercaixes

El projecte Ciberaula "quedem en sortir de classe" és fruit d'un conveni entre la Fundació "La Caixa", programa CaixaProinfància, i la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma. Espiral gestiona dues de les tres ciberaules de ciutat, la de la barriada de Verge de Lluc i la de Son Gotleu. El servei és un centre d'horabaixa per a infants en situació de vulnerabilitat social i realitza una intervenció intensiva de fins a 19'5h setmanals.


L'equip de professionals d'Espiral que treballa a les ciberaules està en constant coordinació amb altres entitats socials i amb els mateixos serveis socials de l'Ajuntament de Palma. Treballem multidisciplinarment i de la manera més completa possible les necessitats que puguin tenir els infants. El programa fa especial incidència en:


– Millorar del rendiment acadèmic.

– Educació en estils de vida saludables, així com en valors i habilitats socials.

– Aprenentatge de l'ús de les TIC com a eina formativa.

Amb el suport de Fundació "la Caixa" i el seu programa CaixaProinfància, que té com a objectiu trencar el cercle de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat

.A través del programa CaixaProinfància, duem a terme una intervenció integral per proporcionar als infants i les famílies serveis que millorin la seva situació.

En concret, els infants i les famílies ateses per Espiral, reben serveis de reforç escolar, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, atenció psicoterapèutica, psicomotricitat, a més d’ajuts per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com