Atenció a la infància

És un espai que aglutina projectes i serveis dirigits a infants, joves i les seves famílies. OBERT és un programa inclusiu amb infants i famílies de perfil variat i que necessiten suport, sigui per motius de vulnerabilitat o exclusió social, per motius de conciliació de vida laboral i familiar, manca de família extensa o necessitats de suport escolar.

Els objectius d'OBERT (al Molinar, Coll d'en Rabassa i s'Arenal) són:

1)Donar una resposta integral a les necessitats de suport, educatives i d'oci dels infants i les seves famílies.

2)Afavorir una conciliació real de la vida laboral i familiar.

3)La igualtat d'oportunitats i prevenir situacions de risc social.

En l'actualitat estan en funcionament tres dels serveis prevists al seu inici (2008). Concretament el Servei d'oci i ludoteca, servei de suport i Obert al Barri. De manera paral·lela i transversal, s’ofereix un suport constant a les famílies. A partir de les necessitats i demandes detectades, aquest suport es pot traduir en ‘tallers familiars de suport i acompanyament’, amb continguts i sessions estructurades.

Oci i ludoteca

http://espiralonline.org/nova-web/wp-content/uploads/2017/09/IMG_3139-300x200.jpg

Consisteix a oferir un espai lúdic als infants i joves per tal de desenvolupar les habilitats socials mitjançant el joc, es desenvolupa al CEIP Coll d'en Rabassa, en horari de 15:30 a 18:30 de dilluns a divendres per infants de 3 a 12 anys (els horaris i dies es poden adaptar a les necessitats de les famílies).
En els períodes no lectius, l’horari passa als matins (ludoteca de Nadal i Pasqua, Obert a l’Estiu.
Des de l’any 2015, hem aconseguit que el programa Obert hagi ofert alternatives educatives durant els dies no lectius.

Suport acadèmic

http://espiralonline.org/nova-web/wp-content/uploads/2017/09/1936607_474904526032057_8175974503685739824_n-300x200.jpg

Consisteix a un suport a l'estudi (els deures, l'examen, lectura, càlcul mental...) amb l'objectiu de promoure actituds que evitin el fracàs i l'abandonament escolar. Els grups són reduïts, màxim 8 infants, i s’organitzen en grups de 2h setmanals i en grups de 4h setmanals molt més intensius.
L'horari del suport és:
- Dilluns a dijous de 15.30 a 16.30h
- Dilluns a dijous de 16.30 a 17.30h
- Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30h
- Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30h
El 2017 incorporem la novetat d'incloure suport per a alumnes d'ESO.

OBERT al Barri

http://espiralonline.org/nova-web/wp-content/uploads/2017/09/17951844_656262431229598_4065859745231382071_n-300x200.jpg

OBERT al barri és a cavall del programa OBERT – atenció a infància i família, i la iniciativa ‘espiral surt al carrer’ i dinamitzarà els espais públics per omplir-los d’oportunitats de jocs i oci inclusiu, educatiu i saludable. Es desenvolupa a les barriades de Platja de Palma: Coll d’en Rabassa, Les meravelles, Can Pastilla, Arenal, Molinar, etc.
La barriada disposarà d’espais d’oportunitats per a infants i adolescents, espais inclusius i que no diferenciaran els infants en funció de la seva procedència. Així aconseguirem, a partir d’espais de joc, espais de convivència i de sentiment de pertinença a una barriada.

Cibercaixes

El projecte Ciberaula "quedem en sortir de classe" és fruit d'un Conveni entre la Fundació "La Caixa", programa CaixaProinfància, i la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma. Espiral gestiona dues de les tres ciberaules de ciutat, concretament la de la barriada de Verge de Lluc i la de Son Gotleu. El servei és un centre d'horabaixa per a infants en situació de vulnerabilitat social i realitza una intervenció intensiva de fins a 19'5h setmanals.

L'equip de professionals d'Espiral que treballa a les ciberaules està en constant coordinació amb altres entitats socials i amb els mateixos serveis socials de l'Ajuntament de Palma. Treballem multidisciplinarment i de la manera més completa possible les necessitats que puguin tenir els infants. El programa fa especial incidència en:

- Millorar del rendiment acadèmic.

- Educació en estils de vida saludables.

- Educació en valors i habilitats socials.

- Aprenentatge de l'ús de les TIC com a eina formativa.

Junts, trenquem el cercle de la pobresa

Amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfància, que té com a objectiu trencar el cercle de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

A través del programa CaixaProinfància, duem a terme una intervenció integral per proporcionar als infants i les famílies serveis que millorin la seva situació.

En concret, els infants i les famílies ateses per espiral, reben serveis de reforç escolar, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajuts per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar.